ייצור הזרקה

סדנת הזרקה:

מתמחה בתהליך יציקת חומרים הנדסיים, מנוסה בהזרקה של 2K & 3K, דפוס יתר ויציקת עוזר גז למעט הזרקה סטנדרטית.

יש לנו 16 מכונות הזרקה בטווח הבית בין 60 טון ל 500 טון. כושר ייצור הדפוס נמצא בתהליך התרחבות כדי לעמוד בדרישות הזמנת הלקוחות יותר כעת.

אנו מספקים אביזר הזרקת פלסטיק 2K & 3K שאינו סטנדרטי ומותאם אישית למערכת ושליטה לפגוש הרבה תבניות עבור חלקים מיוחדים, סוג זה של הזרקת איחוד יתווסף למכונת הדפוס הכללית או תבנית 2K & 3K.